0:00 / ???
  1. Devotion

From the album Journey to Shambhala