0:00 / ???
  1. Shambhala

From the album Journey to Shambhala